Slika u prilogu je samo vizuelizacija kako je moguće da izgleda budući objekat uz informaciju o lokaciji I nije deo idejnog ili

Glavnog projekta!

USLOVI PRODAJE:

Prva opcija :

Kupovina placa uz 100% isplate.

Za cenu kontaktirajte nas mejlom ili telefonom. Podaci u zaglavlju .

Druga opcija :

Suinvestitorski odnos uz obavezu budućeg investitora da izgradi objekat po sistemu „ključ u ruke“ u roku od 24 meseca i plaćanje placa kroz gotove kvadrate u iznosu do 22% ( dvadeset dva posto ) neto korisne površine objekta, nadzemnih etaža ( suteren I potkrovlje ostaju investitoru koji izvodi radove ) .

Primer :

Bruto izgradjena površina 880m2. Neto korisna površina apartmana – prodajna površina cc 700m2 .

                 Naknada za plac je 22% od 700m2 = 154m2 kroz najmanje 4 stambene jedinice

.

Napomena :

-Za suinvestitorski odnos kupovine placa dolaze u obzir samo firme koje imaju iskustva u gradnji i koje imaju reference za najmanje 2000 m2 ,do sada izgrađenih kvadrata stambeno- poslovnog prostora.

Povratak nazad

Početna